Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

Lubuska Akademia Debat Szkolnych

 

 

 

 

Patronat Prezydenta RP

W miesiącu maju 2015r szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Lubuska Akademia Debat Szkolnych” realizowanego z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, który uzyskał Patronat Prezydenta RP. 25-lecie Samorządności oraz Patronat Honorowy Marszałka Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. 

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania w życie społeczne i obywatelskie uczniów z 60 szkół w województwie lubuskim poprzez udział w zajęciach, debatach oksfordzkich i sejmikach młodzieżowych i dziecięcych w okresie od kwietnia 2015r do marca 2016r.  

Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Samorządności w 25 rocznicę uchwalenia ustawy samorządowej i jest to powód by w sposób kompleksowy podjąć temat samorządności wśród młodego pokolenia, by dzięki podejmowanym działaniom wpływać na zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w życie społeczne.

 Proponowane dla placówki szkolnej działania obejmą kompleksowo:

1. Zajęcia edukacyjne z zakresu praw obywatelskich i przemian samorządowych w Polsce od 1989r.

2. Udział uczniów w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnej debaty oksfordzkiej z udziałem lokalnych przedstawicieli jst, ngo i rodziców. Uczniowie będą mieli wpływ na zaproszenie gości na debatę z lokalnej społeczności zaangażowanych w samorząd oraz wybór tezy debaty.

3. Udział uczniów i nauczyciela w obradach sejmiku uczniowskiego dla każdego poziomu szkoły z różnych powiatów. Obrady będą symulacją obrad Sejmiku województwa lubuskiego.

4. Udział nauczyciela szkoły w warsztatach pod kątem przygotowania debaty oksfordzkiej;

5. Udział uczniów w konkursie na lokalną inicjatywę obywatelską typu gra terenowa, happening, festyn, który wytypuje spośród szkół zwycięską grupę 10 uczniów wraz z opiekunem do wizyty studyjnej w Sejmie i Senacie w Warszawie. Inicjatywy będą oceniane pod kątem ilości osób zaangażowanych, zakresu oddziaływania, kreatywności.

 Strona internetowa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze: www.frdl.org

 Strona internetowa Funduszy EOG:

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

 

PATRONAT  HONOROWY:

 

 

Elżbiety Anny Polak

Marszałka Województwa Lubuskiego

Czesława Fiedorowicza

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego


Lubuskiego
Kuratora Oświaty

 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we WSCHOWIE