Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

Mały Mistrz

Mały Mistrz.

Od września 2014 klasa Ia przystąpiła do udziału w ogólnopolskim programie” Mały Mistrz’’, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki , a operatorem wojewódzkim jest Szkolny Związek Sportowy. Program ma na celu:
- Zachęcenie nauczycieli do prowadzenia atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnie z nowa podstawa programową,
- Zachęcenie uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej,
- Rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień  koordynacyjnych.


 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we WSCHOWIE