Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły - dr Maciej Grabianowski

Wicedyrektor - mgr Dorota Szeląg

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna

               mgr Elżbieta Budziak

               mgr Dorota Kokoszka 

               mgr Ewa Łączna

               mgr Robert Sierota

               mgr Maria Wojciechowska

               mgr Inga Zeler

               mgr Natalia Gąda-Kościuk

               mgr Anna Nowak

               mgr Anna Drobnik

               mgr Anna Saleta

               mgr Anna Żukow - nauczyciel wspomagający

               mgr Hanna Rusiecka - nauczyciel wspomagający

Język polski

               mgr Elżbieta Grining

               mgr Alicja Weinert

               mgr Ewa Ślipko

               mgr Kornelia Musiał

Matematyka

               mgr Danuta Kopeć

               mgr Iwona Leszczewska

               mgr Adam Tarka

Przyroda 

               mgr inż. Małgorzata Rodak

               mgr Marlena Wojciechowska

Geografia

              mgr Elżbieta Budziak

Fizyka

              mgr Małgorzata Rękoś

Chemia

              mgr Danuta Kopeć

Biologia

              mgr inż. Małgorzata Rodak

Historia

              mgr Wiesława Motała

Język niemiecki

              mgr Hanna Rycerz

              mgr Anna Waszkowiak

Język angielski 

              mgr Tomasz Florczak

              mgr Hanna Rycerz

              mgr  Magdalena Golińska

Muzyka

             mgr Justyna Suchecka

Plastyka

            mgr Anna Cieśla

Technika

            mgr Ryszard Czechowski

Zajęcia komputerowe

            mgr inż. Robert Alefierowicz

Religia

            mgr Anna Mazurczak      

            mgr  Dorota Seweryńska

              ks. Tomasz Szulc

Wych. fizyczne

            mgr Anna Gadkowska

            mgr Janina Gnieżeńska 

            mgr Rafał Kulczykowski

            mgr Dariusz Rączka - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

           mgr Elżbieta Bieleń - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna  

Biblioteka 

           mgr Maria Złoczewska

           mgr Wiesława Motała

           mgr Ewa Ślipko

Pedagog

            mgr Małgorzata Olszyńska

Logopeda

            mgr Anna Smektała

Psycholog

           mgr Katarzyna Klak- Korona

Świetlica

           mgr Renata Głuch

           lic. Aneta Strzebińska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we WSCHOWIE