Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

OLIMPIADA EUROPEJSKA.
    24 czerwca Samorząd Uczniowski zorganizował olimpiadę europejską połączoną z konkursem wiedzy na temat Unii Europejskiej. Było to podsumowanie projektu „10 Lat z Jedynką w zjednoczonej Europie” realizowanego przez cały rok szkolny w klasach IV – VI. Podczas olimpiady reprezentacje klas musiały zmierzyć się z konkurencjami sportowymi przygotowanymi przez panią Anię Gadkowską oraz pytaniami dotyczącymi wiedzy na temat Unii Europejskiej i instytucji europejskich.
W kategorii klas czwartych I miejsce zajęła IV B, wśród klas piątych najlepsza była    V B, a w klasach szóstych zwyciężyła VI A.
Wszystkim klasom gratulujemy wiedzy oraz umiejętności sportowych i dziękujemy za dobrą zabawę.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w realizację projektu oraz działania podejmowane przez SU w bieżącym roku szkolnym.
E. Grining, W. Motała, R. Alefierowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we WSCHOWIE