Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

 

REHABILITACJA GRACJANA DZIEŁAKOWSKIEGO.

Rada Rodziców wraz z Stowarzyszeniem Przyjaciół „Jedynki” przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie podjęła działania mające na celu zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Gracjana Dziełakowskiego. Ośmiomiesięczny Gracjan choruje na plagiocefalię czaszki oraz wielotorbielowatość nerki z kamienicą.
Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” otrzymało od Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa zgodę na przeprowadzenie całorocznej zbiórki pieniężnej na terenie miasta i gminy Wschowa w czasie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w 2014 roku za zgoda ich organizatorów.
W celu zebrania pieniędzy ,  przy bankowym koncie głównym Stowarzyszenia zostało utworzone konto pomocnicze, oraz zbierane będą datki do puszek kwestorskich.
Wpłat można dokonywać na konto Banku Spółdzielczego we Wschowie nr konta: 42 8669 0001 2011 0011 0608 0002 z dopiskiem „Gracjan”, a także przekazać 1% na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół „ Jedynki” .


 

Karol

  Szanowni Państwo,  wracamy się z prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji 18-sto miesięcznego Karolka, brata jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 1  we Wschowie. Karol urodził się 11. maja 2011 z zespołem wad wrodzonych,  z wrodzoną wadą serca – tetralogią Fallota, niedosłuchem ucha lewego  oraz agenezja ciała modzelowatego.
- TetralogiaFallota – w wyniku zwężenia drogi odpływu z prawej komory następuje zmniejszenie przepływu krwi przez płuca i związane z tym zmniejszenie natlenowania krwi ujawniające się sinicą. Zwiększa się ciśnienie w prawej komorze i dochodzi do powstania przecieku krwi z krążenia płucnego (małego) do krążenia systemowego (dużego) (tzw. przeciek prawo-lewy). Oznacza to, że nienatlenowana krew z obwodu zamiast wpływać do krążenia płucnego przedostaje się przez ubytek w przegrodzie międzykomorowej do lewej komory serca i dalej do krążenia systemowego (dużego).

- Ciało modzelowate (corpus callosum), koordynuje sygnały pochodzące z różnych części mózgu i wspomaga nasze myślenie. Agenezja ciała modzelowatego jest wadą wrodzoną, polegającą na częściowym lub całkowitym niewykształceniu się tej struktury. Wada ta może wystąpić jako izolowana dysfunkcja mózgu, lub w połączeniu z innymi anomaliami mózgu lub innych organów.
- Niedosłuch ucha lewego

Karolek przeszedł już operację na otwartym sercu w klinice w Poznaniu. Operacja pomogła wyeliminować wadę serca. 18-sto miesięczny Karol, po wyjściu ze szpitala wymaga regularnej i intensywnej rehabilitacji, badań genetycznych, regularnych wizyt u lekarzy specjalistów, lekarstw, zaopatrzenia w pieluchy,

mleko modyfikowane oraz specjalistyczne butelki dla niemowląt na co nie pozwala trudna sytuacja rodzinna .
Jeśli jesteście Państwo w stanie pomóc w dalszym rozwoju Karola, bardzo Was o to prosimy.
Darowiznę dla Karola  można przekazać na konto Stowarzyszenia Przyjaciół „Jedynki” , działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie.
Bank Spółdzielczy we Wschowie
69 8669 0001 2011 0011 0608 0001  
z dopiskiem „Darowizna dla Karola”
Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”


27 stycznia 2011 w ramach projektu napisanego z Ratownictwem Wodnym w Sławie gościliśmy pana Roberta Wagnera, który przygotował dla uczniów klas I - VI prezentację i pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.W związku z rozpoczynającymi się od przyszłego tygodnia feriami zimowymi szczególną uwagę poświęcono zagrożeniu jakim jest lód na stawach, jeziorach i rzekach. Uczniowie dowiedzieli się jak zachować się gdy zdarzy się wypadek, kogo powiadomić, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu . Przypomniano też najważniejsze numery telefonów służb ratowniczych.Pani Dyrektor Danuta Patalas oraz Pani V-ce Dyrektor Dorota Szeląg wręczyły panu Robertowi Wagnerowi podziękowanie za współpracę w realizacji projektu.

Uczniów zachęcono również do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "LODOMANIA 2010/2011" pod patronem Burmistrza Sławy


Już kolejny raz Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki zorganizowało zbiórkę artykułów spożywczych pod hasłem "I Ty możesz pomóc św.Mikołajowi". W akcję włączyli się uczniowie szkoły SP1, ich rodzice i nauczyciele. W tym roku zebraliśmy rekordową liczbę artykułów spożywczych.

Szczególne podziękowania składamy :

za pomoc rzeczową dla

  • pani Anny i Andrzeja Kałużnych z Fermy Drobiu na Przyczynie Dolnej

za pomoc finansową dla

  • pana Andrzeja Huberta

  • państwa Joanny i Roberta Gałeckich właścicieli firmy ZETA we Wschowie                                                                                           W tym roku nasze wsparcie otrzyma 25 rodzin. Wszystkie paczki zostały rozwiezione przez naszych wolontariuszy.

        Dziękujemy za pomoc!


16 listopada 2010 uczniowie  klas 4-tych wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do Sławy w ramach projektu napisanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki. Projekt współorganizowany z Ratownictwem Wodnym w Sławie.

 

Dzieci zwiedziły teren Bazy Wodnej nad Jeziorem Sławski,

dowiedziały się na czym polega praca ratowników nad wodą, poznały sprzęt i ubiory ratownicze.

Odbył się pokaz zakładania kapoków, kasków ochronnych.

 

Po prezentacji wszystkie dzieci zdały egzamin sprawnościowy na torze przeszkód pod nazwą:

„ I ja będę ratownikiem”.

Kolejnym punktem spotkania był temat „Mały ratownik”

Temat – Podstawy udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Pogadanka, pokazy, ćwiczenia.


Uczniowie zapoznali się z obsługą stacji krótkofalarskiej- nawiązywali łączności radiowe.

Odbyły się łowy na lisa.

 

Każdy z uczniów, który wykonał połączenie radiowe otrzymał certyfikat. Pokazy i nauka węzłów. Gawęda o żeglarstwie i ratownictwie.


Spotkanie odbyło się dzięki współpracy ze S C K i W, PCK, z ratownikiem medycznym Panią Renatą - której fachowe pokazy i ćwiczenia  z RKO cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, z Klubem krótkofalarskim, FIRMĄ ,  ratownikami RWS, którzy przygotowali i prowadzili całą imprezę.

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we WSCHOWIE