Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

Witamy

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki. Stowarzyszenie zostało powołane 18 paździrnika 2007 roku zaś do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń zostaliśmy wpisani 5 marca 2008. Celem naszego stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie. Szczegółowy opis naszych celów odnaleźć można w Statucie. Na oficjalnej stronie zamieszaczane będą wszelkie informacje związane z naszą działalnością.

 

WSPOMÓŻ NAS

Jesteśmy organizacją typu non-profit stąd wszelkie środki finansowe czerpiemy od sponsorów. Do tego elitarnego grona możesz dołączyć w prosty sposób. Dokonaj wpłaty na poniższe konto i skontaktuj się z nami.


Bank Spółdzielczy we Wschowie
69 8669 0001 2011 0011 0608 0001

DZIĘKUJEMY !!!

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we WSCHOWIE