Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

Dzięki możliwości udostępniania multimedialnych treści edukacyjnych przez Internet, platforma e-Nauczanie pozwala Uczniom rozwijać zdolności i pogłębiać posiadane informacje. W szkole zwykle poziom wiedzy Uczniów w grupie jest nierówny. Dlatego Nauczyciel podczas lekcji ukierunkowuje sposób przekazywania wiedzy na tzw. przeciętnego Ucznia. Tracą na tym zarówno Uczniowie słabsi – nie będący w stanie opanować przedstawianego materiału, jak i Uczniowie zdolniejsi – nudzący się na lekcji i nie wykorzystujący w pełni swojego potencjału. Platforma e-Nauczanie rozwiązuje ten problem. Pozwala dopasować przekazywane informacje do zdolności dziecka, a także różnicować treści edukacyjne w grupie Uczniów. Praktycznym rozwiązaniem jest także możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy w przypisanych Uczniom zadaniach i ćwiczeniach, które mogą wykonywać w domu, co pozwala uniknąć konieczności pobierania korepetycji oraz ułatwia nadrobienie materiału dzieciom przebywającym przez dłuższy czas poza szkołą z powodu choroby.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we WSCHOWIE