Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

Lokal SCI

Biblioteka szkolna ma dobre warunki lokalowe. Wypożyczalnia i czytelnia spełniają oczekiwania czytelników. Wyposażone są w odpowiedni sprzęt, dzięki któremu możemy udzielić szybkiej informacji:
- pięć stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu;
- telewizor, wideo, radiomagnetofon,
- kserokopiarka, drukarka laserowa.
Lokalizacja na I piętrze zapewnia użytkownikom łatwość dostępu do zbiorów.

 

 
   
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we WSCHOWIE